Trgovina za grijanje i vodovod – Braće Radić 12a, 42205 Gojanec

Brzo pronađi što te zanima:

UVJETI KUPNJE U INTERNET TRGOVINI

1. Opće odredbe uvjeta prodaje
Nositelj svih prava na internet stranici “www.mikicdoo.hr” je MIKIĆ d.o.o. (dalje u tekstu: Mikić). MIKIĆ d.o.o. putem navedene stranice prodaje robu i usluge iz vlastitog prodajnog asortimana. Korištenjem usluge Internet trgovine i svih pridruženih stranica na mikicdoo.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Mikić internet trgovine, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu u smislu odredbe čl. 5. st. 1. toč. 27. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15) (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i MIKIĆ internet trgovine, i sastavni su dio svakog tako sklopljenog ugovora.
Pružatelj usluge internet prodaje putem MIKIĆ internet trgovine je Mikić d.o.o., Koretinec 73, 42243 Maruševec, OIB: 02182564428, telefon: +385 42 300 288, adresa elektroničke pošte:info@mikicdoo.hr.
MIKIĆ d.o.o. poziva potrošače da se prije sklapanja ugovora o kupnji na daljinu, upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.
MIKIĆ d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Niti jedna izmjena ili dopuna ovih Uvjeta neće imati za cilj niti može imati za faktični učinak umanjenje svih i/ili bilo kojih prava koja potrošač ima temeljem Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), podzakonskih propisa donesenim na temelju njega, kao i svih mogućih naknadnih izmjena i dopuna tih propisa.
Mikić d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge prodaje na daljinu i/ili promjene sadržaja vlastite Internet trgovine kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Mikić internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, jer će one u cijelosti predstavljati autonomnu poduzetničku odluku Mikić d.o.o. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Mikić d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internet trgovine u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i djelomičnu promjenu, ogrančenje ili prestanak ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga pojedinim potrošačima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i u skladu s njihovom propisanom namjenom i uputama njihovih proizvođača
Iako u najboljoj namjeri poduzima sve razumne mjere kako bi sve informacije objavljenje na mrežnom mjestu “mikicdoo.hr”, Internet trgovini i svim podstranicama bile točne, potpune i istinite, Mikić d.o.o. ne može jamčiti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.mikicdoo.hr. Mikić d.o.o. stoga zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda, te poziva potrošače da neposredno prije kupnje u izravnom kontaktu s Mikić d.o.o. i njegovim prodajnim predstavnicima putem nekog od komunikacijskih kanala navedenih u ovim Uvjetima, provjere određene karakteristike proizvoda kojeg žele kupiti na daljinu, a koje su im odlučne za taj proizvod, kako bi bili sigurni da kupuju upravo željeni artikl iz asortimana trgovine Mikić d.o.o.
Mikic ne može jamčiti da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za takve moguće i nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Također, moguće su razlike između stvarnog proizvoda i njegove fotografije te opisanog proizvoda i njegove fotografije na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi i fotografije objavljene na Internet trgovini Mikić d.o.o. se redovito i detaljno provjeravaju.

2. Uvjeti prodaje
I) SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Mikić d.o.o. internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta kao sredstva daljinske komunikacije u smislu odredbe čl. 5. st. 1. toč. 24. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), s tim da proces naručivanja i kupnje može biti započet i/ili dovršen i drugim sredstvima daljinske komunikacije.

Punjenjem košarice kupac će samo sastaviti popis artikala po kojem će u razumnom roku na svoju e-mail adresu primiti konačnu ponudu sa cijenama, popustima i ostalim uvjetima isporuke te rokom važenja ponude. Plaćanje kupac može izvršiti po ponudi koju će primiti na svoju adresu, na fizičkoj blagajni trgovine Mikić ili dostavljaču kod Preuzimanja robe, ako je tako dogovoreno.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada potrošač prihvati ponudu na jedan od slijedećih načina:
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem +385 42 300 288 telefonske linije
odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem kontakta na email tvrtke Mikić d.o.o.
a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, potrošač je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će kupovati robu i usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu (aktivnu) e-mail adresu putem koje se s njim može komunicirati. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se i vezani su samo za jednu, fizičku ili pravnu, osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Potrošač kao korisnik Internet trgovine je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Mikić d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, izbrisati odnosno blokirati registraciju ili korisnički račun određenog potrošača – korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete koja bi mu tim povodom mogla nastati.
d) Nakon sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru sa svim podacima iz čl. 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu potrošača na jednostrani raskid Ugovora s priloženim obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 74. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), koja će se dokumentacija smatrati informativnim obrascem iz čl. 61. st. istog zakona.
e) Potrošač može jednostrano raskinuti Ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga..
Potrošač je dužan robu predati ili je poslati na adresu Mikić d.o.o., Braće Radić 12a, Gojanec,42205 Vidovec, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana kada je Mikić d.o.o. obavijestio o svojoj odluci da jednostrano raskine Ugovor. Izravne troškove povrata robe potrošač snosi sam. Mikić d.o.o. poziva potrošače da prije raskida Ugovora nazovu Mikić d.o.o. na broj telefona (042) 300288 ili se jave na info@mikicdoo.hr kako bi im bio u detalje objašnjen postupak vraćanja robe. Mikić d.o.o. će za vračenu robu kupcu obračunati troškove manipulacije robom u iznosu 5% od vrijednosti vračene robe. Sva vračena roba mora biti u originalnom pakiranju.
Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju potrošač će biti obaviješten.
Ako je na izričit zahtjev potrošača izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, potrošač je dužan platiti iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Mikic o jednostranom raskidu Ugovora. Obrazac zahtjeva za raskid ugovora možete preuzeti OVDJE.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
ugovor o uslugama u cijelosti ispunjen, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

II) UVJETI I POSTUPAK KUPNJE
Glavne karakteristike proizvoda, način njegove uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave vidljiv je na drugim dijelovima stranice (Načini plaćanja i dostava) ili ponudi koju Mikić d.o.o. dostavlja kupcu putem emaila. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte potrošača navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@mikicdoo.hr ili na telefonski broj (042) 300-288 kako bi služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj (042) 300-288 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

trošak dostave ne obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i nije prikazan u košarici.
trošak dostave bit će iskazan na posebnom dijelu internet stranice (Načini plaćanja i dostava).
trošak dostave također će biti iskazan u eletroničkoj pošti koju korisnik prima nakon izvršene narudžbe.
rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske (izuzev isporuke na otoke) je do 7 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 10 radnih dana.
u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

IV) REKLAMACIJE ZBOG NEDOSTATAKA KUPLJENE STVARI I PRIGOVORI POTROŠAČA
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Potrošač je dužan prilikom preuzimanja kupljene robe pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo potrošaču da provjeri robu, te ako postoje oštečenja odmah na licu mjesta sa dostavnom službom sastavi zapisnik o oštečenju robe, te takovu robu istom dostavnom službom odmah vrati na adresu Mikić d.o.o., Braće Radić12a, Gojanec,42205 Vidovec, te putem emaila zapisnik o oštečenju dostavi tvrtki Mikić d.o.o. na email info@mikicdoo.hr.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda u smislu Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanom obliku putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
na broj telefona: (042) 351121
na e-mail adresu: info@mikicdoo.hr,
na adresu: Mikić d.o.o., Braće Radić 12a, Gojanec,42205 Vidovec.

Mikić d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li Mikić d.o.o. to bilo poznato. Mikić d.o.o. odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Nedostatak postoji:
1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
6. ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
Mikić d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju te kupljene robe za koju izjavljuje reklamaciju kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Mikic vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Mikić d.o.o.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Mikić d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Eventualne sporove Prodavatelj i Potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova
Ovim putem Vas obaviještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno kao i Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Adresa: Rooseveltov trg 2 10000 Zagreb
Email adrese za prijavu: sudcasti@hgk.hr ili mirenje@hgk.hr

Online rješavanje potrošačkih sporova
Obaviještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sprova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

V) JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANIH PROIZVODA I SERVIS
Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva, osim za uređaje koji zahtjevaju puštanje u rad od strane ovlaštenog servisa, te za njih jamstveni rok počinje teči sa datumom ovjere servisa. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati unutar jamstvenog roka da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod, šro je definirano jamstvenim uvjetima proizvođača istog. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) NAČIN I POSTUPAK PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Mikić d.o.o. prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku naznačenom na ponudi .
b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Mikić d.o.o. prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
c) Plaćanje predračunom, Nakon potvrde narudžbe, Mikić d.o.o. na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.
e) Plaćanje pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu (prijevoznici) uključujući i trošak dostave. Plačanje pouzećem moguće je samo za određene vrste proizvoda do određenih gabaritnih mjera i masa.
f) Plaćanje u gotovini u prodavaonici Mikić d.o.o.
g) Plaćanje kreditnim i debitnim karticama u prodavaonici Mikić d.o.o.. U tom slučaju ne vrijede navedeni popusti, već se oni umanjuju za određeni postotak ovisno o vrsti kartice i broju rata kod obročne kupovine (cca od 6 do10%)

3. ZAŠTITA PODATAKA
Zaštitom podataka štite se sve informacije koje kupci dostavljaju Prodavatelju kada koriste web stranicu www.mikicdoo.hr.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu, odnosno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona/mobitela i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na internet stranici www.mikicdoo.hr, kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja proizvoda/usluge. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja.

Mikić d.o.o. se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona/mobitela i sl.), a koji služe i za potrebe dostave robe. Mikić d.o.o. neće koristiti podatke za promotivne aktivnosti osim u slučaju slanja posebnih ponuda i newslettera za korisnike koji su se prijavili za primanje takvih obavijesti.

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
Svi podaci o kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Mikić d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Mikić d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) Mikić d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja na mail adresu info@mikicdoo.hr. Kupac je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima. U slučaju da promjene kupac ne izvrši, Mikić d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda. U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome, mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu info@mikicdoo.hr.

Mikić d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te im daje mogućost da odluče žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s popisa koji se koristi za marketinške kampanje. Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shopa te na sve stranice unutar mikicdoo.hr domene, a ne na vanjske stranice koje upućuju linkovima na mikicdoo.hr domenu.

Visoki standard sigurnosti

Kod prijenosa podataka koristimo SSL-sigurnosni sustav (Secure Socket Layer) povezan s 128-Bit kodiranjem. Ova zaštita pruža najvišu sigurnost i zbog toga se koristi i u bankama za zaštitu podataka pri online-bankingu. Sve ponuđene vrste plaćanja su zaštićene ovim sigurnosnim standardom. Da se Vaši podaci kodirano prenose, možete prepoznati po zaključanom prikazu simbola lokota na lijevoj strani statusne trake Vašeg pretraživača.

Kako bismo osigurali dovoljnu sigurnost podataka prilikom podnošenja obrazaca u koristimo reCAPTCHA uslugu Google Inc. Ona se koristi radi utvrđivanja je li unos napravila osoba ili se radi o zlouporabi korištenjem automatiziranog ili strojnog unosa (botova). Usluga uključuje slanje IP adrese i svih drugih podataka koje Google traži za uslugu reCAPTCHA, u tom slučaju vrijede različite odredbe o zaštiti podataka firme Google Inc. Ostale informacije o Google Inc. smjernicama za zaštitu podataka pronađite ovdje.

Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize Google Inc. (“Google”). Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“, tekstovne podatke, koji su pohranjeni na Vašem računalu i koji omogućuju analizu korištenja web stranice preko Vas. Informacije upotpunjene kolačićima o korištenju ove stranice (uklj. Vašu IP adresu, pri čemu za Vašu anonimnost pomoću „_anonymizeIp()“ zadnjih 8 znakova nije prikazano Google Analytics) se prenose na Google server i tamo pohranjuju. Google će koristiti ove informacije za ocjenu Vašeg korištenja stranice, sastavljanje izvještaja o aktivnostima web stranice za pokretača web stranice i za pribavljanje daljnjih usluga s korištenjemweb stranice i interneta. Google će proslijediti ove informacije trećoj strani dok god je to zakonski dopušteno ili dok god treća strana koristi ove podatke po nalogu Google-a. Google ni u kojem slučaju neće dovesti Vašu IP adresu uvezu s ostalim Google podacima.

Google oglasi

Ova web stranica koristi Google Remarketing, službu Google-a za uključenje prikaza na internetu. Zbog te namjene su informacije o Vašem ponašanju pri surfanju anonimno skupljene tijekom posjeta naše web stranice i pohranjene pomoću tzv. “Cookie” tekst podataka na Vašem računalu. Na osnovi ovih informacija treći ponuđač, uklj. Google, spaja oglase na web stranicama na internetu.

Pogled u Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke možete svakovremeno pregledati, obraditi i obrisati pod “moj račun” – s korištenjem Vaše e-mail adrese i Vaše lozinke. Ukoliko zaboravite Vašu lozinku pružamo Vam posebnu uslugu: u dijelu “moj račun” na log-in stranici možete pronaći “Zaboravili se svoju lozinku?”, koja vodi do pomoći za lozinku. Jednostavno unesite Vašu e-mail adresu i pošaljite obrazac. Poslat ćemo Vam zamjensku lozinku na Vašu e-mail adresu.

4. Komunikacija s korisnicima
Registracijom i kupovinom, kao i kupovinom bez registracije, potrošač daje suglasnost da ga Mikić d.o.o. u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanju određenog sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge Internet trgovine. Potrošač može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.
MIKIĆ d.o.o.
Koretinec 73, 42243 Maruševec, Hrvatska
OIB: 02182564428
Trgovina i skladište:
Braće Radić 12a, Gojanec
42205 Vidovec

UVJETI DOBAVE, DOSTAVE I ISPORUKE ROBE:
Sve uvjete dobave i isporuke robe Mikić d.o.o. će naznačiti na ponudi koju će kupcu poslati putem nekog od kanala komunikacije (email, telefon, Viber, Whats App ili drugi).

PODACI O REGISTRACIJI DRUŠTVA

Društvo je upisano pri
Trgovačkom sudu u Varaždinu,
Rješenje Tt-13/946-2, MBS: 070109104
od 19. ožujka 2013. Godine.
Temeljni kapital: 220.000,00 kn